KURUMSAL ALGI YÖNETİMİ EĞİTİMİ:

Özel olarak tasarlanmış dokuz psikolojik Algı Yönetimi ve İkna tekniğinin öğretildiği ve Türkiyede sadece Aydın Serdar Kuru tarafından verilen özel bir eğitimdir.

İKNA TAKTİKLERİ EĞİTİMİ:

İş ve Siyaset dünyasında başarı insanları kendi fikir ve görüşleriniz doğrultusunda ikna etmeye dayanır. İkna etmenin dokuz psikolojik anahtarını veren bu eğitim özellikle işi insanları ikna etmek olan farklı sektörlerdeki profesyonellere yönelik hazırlanmıştır ve eğitim süresi bir gündür.

BEDEN DİLİ ANALİZİ:

İnsanlar zihinlerinden geçenlerin çok azını diğer insanlarla olduğu gibi paylaşırlar ancak her düşünceleri beden ve yüz ifadelerinde mutlaka işaretlerini bırakır. Bir gün süren bu eğitim sayesinde karşınızdaki insanların "gerçek" duygu ve düşüncelerini psikolojik formüllere dayalı çeşitli gözlem teknikleri uygulayarak anlayabilirsiniz. Özellikle karşınızdaki insanların size doğruları söyleyip söylemediklerini anlama konusunda almanız gereken anahtar bir eğitimdir.

REKLAM ANALİZİ:

Firmaların ürün ve hizmetlerini pazarlayabilmesinin en önemli yöntemlerinden birisi reklamdır ve reklamcılık Algı Yönetimi Psikolojik prensiplerinin en sık ve etkin kullanıldığı alanlardan birisidir. Profesyonel reklamcılar,halkla ilişkiler uzmanları,imajlarını güçlendirmek isteyenler ve siyasi kariyer yapan profesyonellere yönelik dizayn edilmiş olan bu bir günlük eğitimde Algı Yönetiminin dokuz psikolojik prensibinin hangi formüllerle kullanıldığı başarılı reklam kampanyalarından somut örneklerle beraber öğretilmektedir. Bu psikolojik formüllere göre tasarlanmış reklam kampanyalarının satışlarda ciddi artış yarattığı dünya genelindeki uygulamalar sayesinde kanıtlanmıştır.

TÜKETİCİ VE SEÇMEN DAVRANIŞLARININ YÖNLENDİRİLMESİ:

İnsanların bireysel olarak ikna edilmesi için kullanılan Algı Yönetimi teknikleri insan gruplarının yönlendirilmesinde de farklı şekillerde kullanılır. Bu psikolojik teknikler tüm dünyada genel olarak insanların belli ürün ve hizmetleri satın alma kararlarını veya siyasi oy verme tercihlerini etkilemek amacıyla kullanılmaktadır.Kurumsal bir firmanın veya siyasi bir partinin en önem vermesi gereken Algı Yönetimi eğitimlerinden birisi de bu bir günlük özel dizayn edilmiş eğitimdir.Bu eğitime sadece ilgili kurumların karar verici pozisyonlarındaki yöneticileri ve kurumsal iletişim kampanyalarının düzenlenmesinden sorumlu profesyoneller katılabilmektedir.

MANİPÜLASYONDAN KORUNMA TEKNİKLERİ:

İkna ve Algı yönetimi teknikleri kötü niyetli ve manipülasyona yönelik olarak da kullanılabilmektedir. Bu tür uygulamaların temel amacı insanları kendi zararlarına olacak kararlar doğrultusunda farkedilmez metodlar kullanarak yönlendirmen ve onlarda bu kararları sanki kendi özgür iradeleriyle alıyormuş hissi oluşturmaktır. Bu tür yönlendirmeler eğer hedef kişi veya kurumlar Algı Yönetimi konusunda yeterli bilgi sahibi değillerse ve kendilerini nasıl koruyacakları konusunda iyi bir eğitim almamışlarsa son derece başarılı olmaktadırlar. Bu tür kötü niyetli psikolojik saldırılar insanları kandımak amacının yanısıra itibarlarını yok etmek amacıyla da yapılabilir. Bu bir günlük özel eğitimde somut örnekler üzerinden bu tür manipülatif saldırıların nasıl tespit edilebileceği ve bunlara karşı korunma teknikleri öğretilmektedir. Özellikle halkla ilişkiler,kurumsal imaj ve siyaset alanında çalışan profesyonellerin kesinlikle almaları gereken bir eğitimdir.